Gıda Hizmet Danışmanlığı

FUWELLGIDA AR-GE, ÜR-GE,YATIRIM VE MESLEKİ HİZMET DANIŞMANLIĞI

I. FONKSİYONEL GIDA GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE PAZARLANMASI ALANINDAKİ HİZMETLER

 • Fonksiyonel gıda ya da süper gıdalar alanında yenilikçi ürünlerin formülize edilerek geliştirilmesi.
 • İşletmenin hali hazırda ürettiği ürünlerin, birer fonksiyonel gıdaya dönüştürülmesi.
 • Geliştirilen yenilikçi ürünlerin farklı iletişim kanallarında duyurulmasının sağlanması.
 • Satış ve pazarlama konusunda yaygın ağlarda fonksiyonel ürünün tanıtılması.
 • Gazete, dergi, e-haber siteleri gibi yerlerde ürünle ilgili basılı ve elektronik yayınların yaptırılması.
 • Üniversiteler ve Ar-Ge merkezleri ile ortak yürütülecek bilimsel çalışmalarla ürünün etkinliğinin araştırılarak ortaya konmasının sağlanması.
 • Yurtdışında ürünün satışı konusunda etkili kanalların kullanılarak ürünün yurtdışında da satışının sağlanması.
 • Var olan etiket yönetmeliğine uygun olarak geliştirilen gıdalara özgü etiketlerin düzenlenmesi.
 • Ambalaj, paketleme ve ürün üretim konusunda ülkemizdeki fabrikaların alt yapılarının kullanılarak özel üretimler gerçekleştirilmesinin sağlanması.
 • Tesisin üretim ve geliştirmelerine uygun şekilde tesis içerisinde ilgili Ar-Ge merkezinin kurulması.
 • Fonksiyonel gıdalar alanında KOSGEB, TÜBİTAK, SANAYİ BAKANLIĞI gibi kurumlara projeler geliştirilmesi, yazılması ve proje desteklerinin alınması.
 • Fonksiyonel gıda alanında gerekli yatırım planlarının sağlanması.
 • Sözleşmeli tarım modelleriyle fonksiyonel gıda üretiminde kullanılacak organik ya da konvansiyonel yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesinin sağlanması.
 • Ürün enerji tablolarının hazırlanması ve laboratuvar süreçlerinin yürütülmesi.

II. GIDA ÜRETİM VE GELİŞTİRİLMESİNDE ANA HİZMETLER

 • Üretim hatlarının kurularak devreye alınması ve aynı zamanda sistemin devamlılığının sağlanması.
 • Tüm unlu mamullerde uygun formül düzenlemesi ve güncellemesinin sağlanması.
 • Bisküvi, çikolata, gofret, bar üretim hatları fizibilite çalışmaları, yapımı ve aşamaları
 • Ürün kalitesinin arttırılması için iyileştirme çalışmaları.
 • Proses iyileştirme çalışmaları. Üretim hatlarında komple sistem iyileştirmelerinin yapılması
 • Yatırım maliyetleri hesaplama. Gıda üretimleri için gerekli makine ve ekipman seçiminin sağlanması.
 • Yeni projelerin fizibilite ve bütçe çalışmalarının hazırlanması.
 • Yeni ürün çıkarma ve kapasite kullanım oranlarının hesaplanması.
 • Esnek üretim çalışmaları ile hat verimliliklerinin arttırılması.
 • Değişim modellerinin uygulanması.
 • Maliyet, işgücü kayıplarının düşürülmesi optimizasyon (ürün, enerji ve personel vb.) çalışmalarının yapılması.
 • Tedarikçi firmalar ile etkili temas.
 • Şirketler arası mevzuata göre çalışmaların sağlanması ve gizli müşteri denetimlerinin yapılması.
 • Teknik personel desteği ile her türlü teknik problemlerin çözülmesi ve giderilmesi.
 • İşletmelerde Yalın yönetim, Yalın üretim tekniklerin uygulanması ve kaizen çalışmaları.
 • Kırmızı bölge eğitimlerinin verilmesi ve sahada uygulmasının yapılması.
 • Doküman ve yönetim kontrol sisteminin kurulmasının sağlanması.
 • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetleri sisteminin kurulması giderilmesi. Etkili iletişimin sağlanması.
 • İş geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması.
 • Gıda üretimi tesislerinde, Mikrobiyoloji-Kalite Kontrol ve Ar&Ge Laboratuvarı kurulumu.
 • Gıda analiz ve standartları temini.
 • Ürün fire ve ambalaj atık miktar azaltımı.
 • Hijyen sağlama ekipman ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel analizlerin yapılmasının sağlanması.
 • Yurt dışı markalı makina yatırımı aşamasında ve üretime alınışı esnasında doğacak kaliteteknik-proses problemleri konularında, yatırımı yapan firmayı temsil ederek görüşmelerle firmanın teknik-İngilizce ihtiyacını karşılama konularının sağlanması.
 • Ulusal ve Uluslararası yatırımlarda proje çalışmalarının yürütülmesi.

III. TEKNİK HİZMETLER

 • Bütçe takip sistemlerinin bağlı bölümlere göre kurulması ve raporlanması.
 • Günlük-haftalık-aylık-yıllık üretim rapor formatlarının belirlenmesi, hazırlanması ve ilgili personelin eğitimleri.
 • Gıda üretimi yapan kuruluşların sorumlu yöneticilik ihtiyaçlarının karşılanması.
 • Yönetim ve üretim akış şemalarının oluşturulması ve uygulamaya alınması.
 • Tüm teknik ve gıda ile ilgili genel/yasal mevzuatlarda üçüncü şahıslara karşı şirketin temsil edilmesinin sağlanması.
 • Kalite Güvence sisteminin oluşturulması, planlanması, yürütmeye alınması.
 • Organizasyonundaki bölüm ve personellerin sevk ve idaresi ile takım ruhunun oluşturulması, görev tanımlarına uygun çalışmalarının sağlanması ile yüksek verim ve kalitede, düşük maliyette üretimin yapılmasını koordine edilerek, uygulamaya alınması,
 • Gıda güvenliği ve uygulama esaslarının hayata geçirilmesi.
 • Pestist kontrol ve hijyen eğitimlerinin verilmesi.
 • Çevre yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması.
 • Fabrikalar ve endüstriyel üretimlerde mevzuata göre arıtma sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınarak doğaya kazandırılması aynı zamanda personel yetiştirilmesi
× Whatsapp